Ytterligare en chef vid Göteborgs spårvägar har tagits ur tjänst efter att misstankar om oegentligheter riktats mot chefen genom visselblåsaranmälningar till kommunen. – Det blev ohanterbart att han skulle vara kvar när det pågår en utredningen om honom vid sidan av, säger Hugo Lepik, tillförordnad VD på Göteborgs spårvägar.