– Vi har inte hittat sådant här förut på kyrkogården.