Kvinnan anses trovärdig – men stödbevisningen är för svag, enligt rätten.