Yrkesfiskare som inte längre kan fiska torsk ska få stöd för att fiska efter marint skräp.