EU-kommissionen lägger fram en krisplan för migrationen.