Inga planer på att ge Vattenfall direktiv att ompröva stängning av Ringhals.