Men det funkar, konstaterar Jonn Palmér Jeppsson häpet.