Uppgifter från SMHI och bilder från Nasa visade redan förra veckan att alger blommar i Hanöbukten. Rekordtidig algblomning, konstaterar Världsnaturfonden och menar att det är ytterligare ett tecken på ”ett hav i kris”.