Inträffade i Los Angeles • Bilen voltade och fick omfattande skador.