Wikipediaartikeln ”Sveriges historia” utelämnar många kvinnor som spelat nyckelroller i historien. Det anser chefredaktören på den kvinnohistoriska tidskriften Historiskan som har…