Att känna stress och oro över spridningen av coronaviruset är naturligt. Men det finns sätt att hantera det, enligt världshälsoorganisationen, WHO, som listar några praktiska råd. Ett av dem: “Använd inte alkohol och droger för att hantera dina känslor”.