WHO-chefen: Måste tolka siffrorna försiktigt, smittan kan gå åt vilket håll som helst.