Varnar för att dödstalen i Europa kan bli fem gånger fler än i april.