Varnar för att dödstalen kan bli fem gånger fler än i april.