Uppmanar nu länder att vidta än fler åtgärder för att få kontroll på situationen.