Läkemedlet remdesivir har ingen effekt på covidsjuka pateienter. Det menar Världshälsoorganisationen WHO som nu gått ut med en rekommendation om att att inte använda läkemedelet.