Hör kommunstyrelsens ordförande Marie-Louise Wernersson (C) om engagemanget från de boende i Falkenberg och om hoppet som slocknade.