Coronaviruset fortsätter att skörda hundratals liv varje dag i Italien. En ålderstigen befolkning är sannolikt en stor del av förklaringen till de höga dödsiffrorna, menar SVT:s utsände i Italien, Jennifer Wegerup. – Man kan nog tyvärr förvänta sig fortsatt väldigt höga dödstal från Italien eftersom man har en så åldrad befolkning, säger hon.