Under våren är trängseln ofta stor på Waholmsbolagets båtar och nu räknar de med högre tryck under Kristi himmelfärdshelgen. Rädslan för trängsel ombord gör nu att SL, som äger Waxholmsbolaget, avråder från att åka med dem.