Nu finns en bred samsyn kring Sveriges roll på den internationella arenan.