Om en 16-årig miljöaktivist anses stå på fiendesidan är alla medel tillåtna för att smutsa ner henne.