Lava har förstört viktig ledning på Island • Skolor och hemtjänst påverkas.