Målet är att utväxla kropparna mot stupade ukrainare.