En VMA har utfärdats efter att en avfallsanläggning brinner i Timrå.Boende i området uppmanas att hålla sig inomhus.