Rättegången handlar om var gränsen går mellan Räddningstjänstens och fastighetsägarens ansvar. Domen blir som ett prejudikat, säger Räddningsförbundets chef Jan Nyman.