SJ har inte lyckats leva upp till kraven på komfort och tillgänglighet till toaletter i nattågstrafiken mellan Stockholm och Jämtland som avtalats med Trafikverket.