Vita huset i Washington DC är avspärrat, rapporterar CBS reporter Sara Cook på Twitter.Reportrar hålls inne – även gatan utanför ska ha stängts av, skriver Cook.Det är oklart vad som föranlett åtgärden.