Augustnominerade ”Alla äter alla” skildrar sakligt hur djur äter varandra.