På flera håll i Viskan döljer sig stora mängder gifter i botten. På grund av klimatförändringarna är behovet att agera nu större än någonsin, anser länsstyrelsen i Västra Götaland.