För att minska kostnaderna inom sjukresor i Västra Götaland finns ett förslag att avveckla gratisresorna till sjukhusen.I bilagan till rapporten finns ett framtida alternativ med som har medfört kraftiga reaktioner från medborgarna.Det föreslås att de sjuka i stället kan åka med postbilen, glassbilen – eller sopbilen.– Helt vansinnigt, sopbilen kommer ju bara var fjortonde dag, säger Anita...