Halva Christer Lindeblads pension gick till elräkningen.