Det fattas 30 miljoner i Vindelns kommuns budget och två stora kostnader är äldreomsorgen och just skolan. Kommunen har redan landets näst högsta kommunalskatt och kostnaderna för skolan är också högre än genomsnittet i landet.