Viltstängslet efter malmbanan i Norrbotten är nästan helt täckt av enorma snömängder. Genom samråd har Trafikverket och samebyarna i området hittat åtgärder för att rusta viltstängslet innan renarna ska passera området.