Länsstyrelsen kan än så länge inte med säkerhet säga huruvida det finns åtta vargar på Linderödsåsen eller inte. De har inte kunna besöka platsen där videoklippet filmats. Markägaren vill inte avslöja platsen.