I bostadsområdet Furulund i Visby låg det tidigare fyra handelsträdgårdar som troligtvis använde bekämpningsmedel. Det finns därför en risk att marken kan vara förorenad. Under hösten 2023 kommer det tas prover som ska ge svar.