Kvinnoklinikens verksamhetschef Marju Dahmoun föreslår att sommarstänga BB under drygt två veckor i juli. – Vi har stor brist på barnmorskor i Örnsköldsvik, säger hon.