På många håll i landet tillverkas nu skyddsvisir för vård- och omsorgspersonal med hjälp av 3D-skrivare. Efterfrågan är mycket stor, men Arbetsmiljöverket konstaterar att användningen skulle bryta mot lagen. Hos ett företag i Stockholm ligger tusen masker som man inte vågar skicka ut.