Bryggerinäringen skulle kunna ge djurhållare välkommen draghjälp där torkan dragit fram, men restprodukten är inte plättlätt att dela med sig av.