Regelverket för a-kassan är otydligt och gör det svårt att räkna ut hur mycket ersättning man har rätt till vid arbetslöshet. Det skriver Harald Petersson och Thomas Eriksson, ordförande respektive kanslichef vid Sveriges a-kassor, i SvD Debatt och förordar att systemet förenklas.