Danmarks riksåklagare vill åtala den tidigare försvarsministern Claus Hjort Frederiksen för att ha spritt hemlig information. Nu ska Folketinget ta ställning till frågan.