Vilket ansvar är du beredd att ta när du vistas i fjällen? Är fjällkort eller fjällpass ett alternativ för dig? Kan du tänka dig att sprida ut dina besök eller besöka fjällen under andra delar av säsongen för att förhindra naturslitage? Chatta med oss på SVT Nyheter Jämtland.