Enligt Trafikverkets ska fyra vildsvin röra sig på E18 vid Skutberget i Karlstad.