Ett bråk mellan två bilister urartade på tisdagen.Ett däck punkterades med kniv och de båda förarna ska ha hotat varandra.När den ene föraren ställde sig framför den andres bil körde denne i väg med honom på motorhuven i ett 100-tal meter.