Ett av åklagarens viktigaste vittne kom inte till vittnesförhöret idag. Ett andra vittne sade sig inte minnas vad som skett och vad hon sagt eftersom hon var kraftigt berusad. Också ett tredje vittne var onykter brandnatten.