Medlemmarna i ett av de största länsförbunden röstade för Sabuni som partiledare.