Grundstötning vid Mariehamn – inga uppgifter om skador • ”Vinden blåser från sidan.”