I Region Kronoberg är man i startgroparna till att kunna erbjuda vårdmöten via länk, så kallade videomöten. Det görs för att öka tillgängligheten i vården , men samtidigt kommer det inte att vara möjligt för patienterna själva att boka in ett vårdbesök.