Tolv lindrigt skadade • NCC: ”Startade vid arbetsmoment” • Förskolor har inrymt barn.