Ungdomsföreningen Spelis i Malmö bildades 2015, då några medlemmar i Malmö Dövas förening ”Svenske” tyckte att det saknades aktiviteter för föreningens ungdomar. Föreningen ordnar sedan dess träffar varannan vecka, och det är både fysiska träffar och online.