Ulf Kristersson (M) och Elisabeth Svantesson (M): I dag lägger vi fram de förslag vi skulle ha genomfört om vi bar regeringsansvaret.